AKTIVNO UČEŠĆE GRAĐANA/KI U IZVJEŠTAVANJU – ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE / SKUPA DO JEDNAKOSTI: UKLJUČITE SE U ISTRAŽIVANJE PRIČA OD JAVNOG INTERESA


Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) počinje realizaciju projekta Aktivno učešće građana/ki u izvještavanju – Zajedno možemo više: Skupa do jednakosti, u čijem su fokusu manjine i građani/ke.

Ovim putem pozivamo građane/ke koji/e žele da unaprijede i osvijetle poziciju manjinskih grupa da sarađuju sa nama na ovom projektu.

U okviru projekta realizovaće se više istraživanja koja se odnose na poziciju manje zastupljenih zajednica u društvu, kao što su Romi, osobe sa invaliditetom, migranti, LGBTIQ, žene, mladi, stariji i slično i to na osnovu informacija koje će se prikupljati od građana/ki.

Projekat predviđa aktivno uključivanje građana/ki u osvjetljavanju ovih značajnih tema i to kroz ECR (Engaged Citizens Reporting) platformu, koju je razvila Balkanska istraživačka regionalna mreža (BIRN) i ustupila je CIN-CG-u i brojnim drugim medijima u Crnoj Gori i regionu.

ECR je veoma jednostavan za korišćenje i omogućava građanima/kama da direktno utiču na istraživanja od javnog interesa i to tako što će preko platforme sami predlagati teme kojima će se baviti novinari/ke CIN-CG, ali i postavljajati video, dokumenta, fotografije i druge sadržaje u fokusu istraživanja.

Ovim putem pozivamo građane/ke koji/e žele da unaprijede i osvijetle poziciju manjinskih grupa da sarađuju sa nama na ovom projektu i uključe se u istražiivanja preko ECR platforme dostupne na sljedećem linku: 

No Comments

Post A Comment