Iako je počela četvrta nedelja školske godine, dvoje mladih učenika romske i egipćanske nacionalnosti nakon završene osnovne škole ostala su neupisana u srednju školu. Njima nije omogućen upis na željene smjerove, iako je zakonima predviđena afirmativna akcija, odnosno  olakšice za upis u škole Romima i...

Više pripadnika romske populacije, nakon brisanja sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) zbog navršenih 67 godina života, ostali su bez besplatne zdravstvene zaštite, jer nijesu bili upoznati da i dalje mogu ostvarivati to pravo. Državne institucije se nijesu pobrinule da im predoče prava,...

Iako se i 2014. znala lokacija za ,,posao vijeka’’ - izgradnju kolektora, bivši gradonačelnik Miomir Mugoša je, uz saglasnost Vlade, opštinsko zemljište poklonio kompaniji Uniprom Veselina Pejovića. Sada Mugošin nasljednik Slavoljub Stijepović sa Pejovićem trampi zemljište neophodno za izgradnju kolektora, dajući Unipromu opštinske parcele uz...

Mlade Romkinje su podređene i često zarobljene običajima, uskraćuje im se pravo na sopstvenu volju i mišljenje, a njihovim životom upravljaju muški članovi familije. Život udate i neudate Romkinje je u mnogo čemu sličan, sveden je na zatvorena romska naselja, podrazumijeva rano ustajanje i cijelodnevno...

Šetalište u Petrovcu je i ovu sezonu dočekalo turiste nedovršeno. Radovi koji su otpočeli 2009. još nijesu finiširani uprkos činjenici da je umjesto planiranih 2,4 miliona, do sada na šetalište potrošeno tri puta više - osam miliona eura. Za jedan od najskupljih nedovršenih projekata na primorju...

Brat bivšeg premijera Aco Đukanović dobijaće naredne dvije godine 13,5 hiljada mjesečno od Zavoda za metrologiju, za izdavanje poslovnog prostora tom državnom organu. To je za skoro 3000 eura više u odnosu na cijenu koju je Đukanović mjesečno dobijao od Zavoda. Đukanović se, kao fizičko lice,...

Brat bivšeg premijera Aco Đukanović dobijaće naredne dvije godine 13,5 hiljada mjesečno od Zavoda za metrologiju, za izdavanje poslovnog prostora tom državnom organu. To je za skoro 3000 eura više u odnosu na cijenu koju je Đukanović mjesečno dobijao od Zavoda. Đukanović se, kao fizičko lice,...