Jedan avion koji može da leti, drugi na servisu i treći kome nema lijeka, kao i helikopter u planovima, oprema je na koju Direktorat za zaštitu i spašavanje može računati ove godine. Najviše požara izazivaju ljudi, malobrojni procesi dugo traju, a kazne su simbolične    Vatrogasci i...

Poznati novinar upozorio je na poguban uticaj sve veće koncentracije plastike u moru   Novinarska priča Mustafe Canke „Stručnjaci upozoravaju da Jadran postaje kontejner opasnog otpada: Ribe sve manje, plastike sve više“, koju je objavio Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) osvojila je prvu nagradu na...

Godišnje strada i do 200 hiljada jedinki zaštićenih vrsta ptica. Agencija za zaštitu prirode i životne sredine tek se sprema da napravi Crvenu listu, koja je u svijetu osnova za očuvanje bogatstva i raznolikosti vrsta, a lovci plotune pravdaju očuvanjem ravnoteže i zaštitom od predatora   Ljut...

Pad izdašnosti vodoizvorišta od 80 odsto mogao bi da se direktno odrazi na turizam. Regionalni vodovod koji je koštao 107 miliona eura, pored klimatskih promjena, u opasnosti je zbog vađenja ogromne količine šljunka i produbljivanja korita rijeke, tvrde stručnjaci   Izdašnost izvorišta Bolje sestre iz kojeg...

Građanka/repoerterka iz Podgorice Gordana Šćepanović predlaže da se u blizini ulaza šetališta koje vodi ka brdu Gorica, na mjestu sa kojeg su uklonjeni kontejneri, istakne natpis da je tu odlaganje smeća zabranjeno.  “U pitanju je mjesto na brdu Gorica gdje su do skoro bili kontejneri (Ul....

Milioni komada baterija koje se koriste u domaćinstvu, umjesto izvoza i reciklaže, završe u smeću. ,,Kada alkalne baterije odložite u kontejner sa običnim, komunalnim otpadom, čitav sadržaj poprima karakteristike opasnog. Ovo povećava rizik od zagađenja i povećava cijenu upravljanja otpadom'', upozorava biolog Vuk Iković   Majkl Bader...

Shtatë në dhjetë peshq nga Deti Adriatik kanë plastikë brenda vetes! Pikërisht për këtë arsye, Adriatiku u shpallë njëri nga tre detet më të ndotura në Evropë që mund të ketë pasoja afatgjate në ekonominë e gjashtë vendeve që kanë dalje në të. Ndotja me...

Sedam od deset riba iz Jadranskog mora u sebi ima plastiku! Upravo zbog toga, Jadran je proglašen jednim od tri najzagađenija evropska mora što može imati dalekosežne posljedice i za ekonomije šest država koje zapljuskuje. Zagađenje ovim materijalom je najveća prijetnja biodiverzitetu na planeti poslije...