Inspektori nemaju kome da uruče poziv i objašnjavaju da bi im radi efikasnijeg obavljanja inspekcijskog nadzora dobro došla „bilo kakva informacija o investitoru ili izvođaču radova“   U Kotoru od početka jula niču nelegalne ponte u blizini zgrade tamošnjeg sjedišta Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP). To se vidi...