Od predviđenih dvije hiljade pasoša, "prodato" samo 218. Ovakvi programi su nemoralni i predstavljaju lošu javnu politiku, zbog čega ih treba napustiti, kaže profesor prava sa Harvarda Metju Stivenson. Projekat i pod lupom EU   Najavljivan kao velika razvojna šansa, projekat ekonomskog državljanstva sveden je na kupoprodaju...