Nezavisna podrška za nezavisno istraživačko novinarstvo

Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore jedinstvena je organizacija u Crnoj Gori koja se bavi istraživačkim novinarstvom s ciljem da pruži provjerene, istinite i uravnotežene informacije, bazirane na činjenicama i dokazima koji će građanima pomoći da bolje razumiju događaje u zemlji i regionu.

Istraživačkim radom, dokumentima, više puta provjerenim činjenicama koje donosi u tekstovima, CIN-CG je relevantan izvor informacija za sve koji žele saznati nešto više o korupciji i organizovanom kriminalu kao jednim od najvećih problema u Crnoj Gori i čitavom regionu, pa je ta tema obično u fokusu naših istraživanja.

Pored toga, radimo i na istraživačkim projektima i pričama koje obuhvataju sve društvene sfere: obrazovanje, zapošljavanje, politiku, sport, zdravstvo,  šverc droge i cigareta, trgovinu ljudima, finansijske i druge prevare.

Da bismo nastavili sa takvim istraživanjima, potrebna nam je Vaša pomoć. Vaš doprinos će direktno pomoći radu CIN-CG-a i našem cilju: da se izborimo sa kriminalom i korupcijom, posebno u redovima političke i finansijske elite. Da se borimo za istinu i život u pravednijem društvu.

Ne prihvatamo donacije vlade, sindikata, organizacija i pojedinaca koji su predmet naših istraživanja, niti prihvatamo bilo kakav uslov od strane donatora koji bi odstupao od međunarodno prihvaćenih novinarskih standarda. 
Oslanjamo se na donatore koji ne utiču na istraživanja i uređivačku politiku i – vas, koji imate iste ciljeve kao i mi.

Hvala vam.

(NAPOMENA: U okvirima zakonskih mogućnosti garantujemo anonimnost donatorima koji to žele)

 

Uputstvo za uplate iz Crne Gore:
Podaci za popunjavanje uplatnice su:
• Svrha uplate – Donacija;
• Primalac – CIN-CG Fondacija, Bulevar revolucije 11, 81000 Podgorica;
• Broj žiro računa: 565-0000000000401-48;

Na opštoj uplatnici treba ostaviti ime, prezime i tačnu adresu.

Uputstvo za uplate iz Inostranstva
• Svrha uplate – Donacija;
• Primalac Nevladina fondacija “Centar za istraživačko novinarstvo”, Bulevar revolucije 11 , 81000 Podgorica;
• SWIFT: LOVBMEPG
• Broj računa za plaćanje u EUR: IBAN  ME25565005010000142766
• Banka: Lovcen Bank AD, Bulevar Džordža Vasingtona 56, 81000 Podgorica, Montenegro

Troškove bankarske provizije snosi uplatilac.

Na potvrdi o uplati treba ostaviti ime, prezime i tačnu adresu (ulica, grad, država)

U slučaju eventualnih problema kontaktirati Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore putem imejla: redakcija@cin-cg.me ili telefona + 382 20 406 901.