Naziv: Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore

 

Adresa: Trg nezavisnosti bb, 81000 Podgorica

 

Tel/fax: 020404-636; 020404-625

 

E-mail: redakcijacincg@gmail.com

 

E-mail za prijem prigovora: redakcijacincg@gmail.com