Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) je  fondacija formirana od strane TV Vijesti i Nezavisnog dnevnika Vijesti, posvećena  bavljenjem i promovisanjem istraživačkog novinarstva od javnog interesa, koje je u skladu sa međunarodno priznatim profesionalnim standardima.

Glavni cilj CIN-CG je pružanje informacija koje su inače skrivene od javnosti, kako bi građani mogli reagovati i donositi odluke koje su bazirane na vjerodostojnim informacijama.

GIJN squareCIN-CG je član Svjetske mreže istraživačkog novinarstva (GIJN)

Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore neće zauzimati politička, vjerska ni ideološka stajališta.

 

 

 

 

Organizacioni ciljevi

 

Naši interni ciljevi su:

 

 • Promocija nezavisnog, odgovornog i profesionalnog novinarstva;
 • Promocija i podsticanje najefikasnijih metoda u istraživačkom novinarstvu, te izvještavanju pomoću kompjutera, kao i uvođenje i poštovanje visokih i međunarodno priznatih novinarskih standarda;
 • Izrada i objava sadržaja istraživačkog novinarsta na sajtu www.cin-cg.me, kao i u lokalnim i međunarodnim medijima;
 • Pružanje pordške u sredstvima i stvaranju uslova za umrežavanj istraživačkih novinara u Crnoj Gori i inostranstvu;
 • Obuka lokalnih novinara i urednika u praktičnom istraživačkom novinarstvu i uređivanju;
 • Organizacija i pomoć pri organizaciji lokalnih, regionalnih i međunarodnih konferencija i radionica;
 • Pružiti priliku novinarima i ostalim ljudima da iskoristve svoje znanje u tehnikama istraživačkog novinarstva kako bi važne teme bile dostupne javnostu;
 • Saradnja sa sličnim organizacijama, te medijima i drugim medijskim i novinskim organizacijama u regionu i šire
 • Saradnja sa drugim organizacijama i NVO u zemlji i inostranstvu.

 

Naši dugoročni eksterni ciljevi su:

 

 

 • Doprinijeti prisustvu i progresu nezavisnog novinarstva u Crnoj Gori;
 • Identifikovati probleme u Crnoj Gori i ponuditi solucije;
 • Edukovati građane o važnosti profesionalnog i odgovornog novinarstva;
 • Doprinijeti javnom dijalogu i društvenom djelovanju kroz objavljivanje fer, uravnoteženih i iskrenih istraživanja o temama koje su od javnog interesa u Crnoj Gori i regiji, bez obzira na vlasničke ili političke interese
 • Podrška i promocija napora da se osigura slobodan pristup javnim dokumentima i informacijama u svakoj državi