Interni ciljevi CIN-CG su :

 • Promocija nezavisnog, odgovornog i profesionalnog novinarstva;

 • Promocija i podsticanje najefikasnijih metoda u istraživačkom novinarstvu, te izvještavanju pomoću kompjutera, kao i uvođenje i poštovanje visokih i međunarodno priznatih novinarskih standarda;

 • Izrada i objava sadržaja istraživačkog novinarsta na CIN CG sajtu, kao i u lokalnim i međunarodnim medijima ;

 • Pružanje pordške u sredstvima i stvaranju uslova za umrežavanje istraživačkih novinara u Crnoj Gori i inostranstvu;

 • Obuka lokalnih novinara i urednika u praktičnom istraživačkom novinarstvu i uređivanju;

 • Organizacija i pomoć pri organizaciji lokalnih, regionalnih i međunarodnih konferencija i radionica;

 • Pružiti priliku novinarima i ostalim ljudima da iskoristve svoje znanje u tehnikama istraživačkog novinarstva kako bi važne teme bile dostupne javnostu;

 • Saradnja sa sličnim organizacijama, te medijima i drugim medijskim i novinskim organizacijama u regionu i šire

 • Saradnja sa drugim organizacijama i NVO u zemlji i inostranstvu.

Eksterni ciljevi CIN-CG su:

 • Doprinijeti prisustvu i progresu nezavisnog novinarstva u CG;

 • Identifikovati probleme u CG i ponuditi solucije;

 • Edukovati građane o važnosti profesionalnog i odgovornog novinarstva;

 • Doprinijeti javnom dijalogu i društvenom djelovanju kroz objavljivanje fer, uravnoteženih i iskrenih istraživanja o temama koje su od javnog interesa u CG i regiji, bez obzira na vlasničke ili političke interese

 • Podrška i promocija napora da se osigura slobodan pristup javnim dokumentima i informacijama u svakoj državi