Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) je nevladina organizacija, formirana kao fondacija, posvećena bavljenjem i promovisanjem istraživačkog novinarstva od javnog interesa, koje je u skladu sa međunarodno priznatim profesionalnim standardima. Glavni cilj CIN-CG je pružanje informacija koje su inače skrivene od javnosti, kako bi građani mogli reagovati i donositi odluke koje su bazirane na vjerodostojnim informacijama.

Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore neće zauzimati politička, vjerska ni ideološka stajališta.