Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) osnovan je kao strukovna, nepolitička i nestranačka neprofitna nevladina fondacija posvećena istraživačkom novinarstvu u skladu sa međunarodno priznatim profesionalnim standardima.

Kao nevladina fondacija CIN-CG je upisan u crnogorski Registar fondacija 31. januara 2014. godine pod rednim brojem 232. Matični broj CIN-CG je 03024954.

Osnivači su:

                          “Daily Press” d.o.o. Podgorica

                                   Bulevar revolucije 11, 81000 Podgorica

                                    CRPS Reg. br. 50075334

 

                           TV Vijesti d.o.o. Podgorica

                                     Trg Republike b.b., 81000 Podgorica

                                     CRPS Reg. br. 50409014