Upravni odbor je organ upravljanja i najviše tijelo ove nevladine organizacije. Njegov mandat traje četiri godine, sa mogućnošću reizbora. Svi članovi Upravnog odbora svoju dužnost obavljaju volonterski i sastaju se najmanje jednom godišnje.

Članovi Upravnog odbora Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore su:

Željko Ivanović (predsjednik),

Miodrag Perović,

Mihailo Jovović.

 

 Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore zakonski zastupa predsjednik kojeg, na mandat od četiri godine, imenuju osnivači Fondacije.

Predsjednica Centra za istraživačko novinarstvo je Milka Tadić Mijović.