OSIGURAVAJUĆE KUĆE PREŽIVJELE POSLJEDICE PANDEMIJE: Rastu premije na život

Premije životnih osiguranja prošle godine zabilježilie su rast od 15,1 odsto, ili 2,59 miliona eura. Neke osiguravajuće kuće su prepakovale ponude uvodeći, prilikom putovanja, i osiguranje troškova i za liječenje od kovida-19. Rezultati prvih sedam mjeseci ove godine govore o oporavku tržišta osiguranja

Manji iznos ukupne premije, pad učešća zaključenih novih ugovora neživotnih osiguranja, niska ili gotovo nikakva potražnja za putničko, granično i osiguranja hotela, gostiju i stranih državljana – dio su negativnih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa u prošloj godini na crnogorskom tržištu, na kome posluje devet osiguravajućih kuća.

Uprkos tome, osiguravači su, prema podacima Agencije za nadzor osiguranja (ANO), ostvarili dobit od 10,8 miliona eura, što je za 2,5 miliona eura (30 odsto) više u odnosu na 2019. godinu.

Predsjednik Odbora direktora ANO Uroš Andrijašević za “Vijesti” je kazao da sektor osiguranja i ove godine bilježi veoma dobre rezultate, bolje nego i u uporednom periodu rekordne 2019. godine, tako da se može konstatovati da je trenutno finansijski stabilan, dodatno ojačan kapitalom i pokazuje značajnu otpornost na spoljne i unutrašnje šokove.

Uroš Andrijašević
foto: Zoran Đurić

Andrijašević kaže da su osiguravači prošle godine spremno ušli u pandemijski period i da su prikupili premiju od 93,7 miliona eura, što je 1,1 odsto manje nego 2019. godine (94,7 miliona). Od toga je premija životnih osiguranja bila 19,7 miliona, a neživotnih 73,9 miliona.

“Tome su najviše doprinijeli životni osiguravači koji su zabilježili rast premije od 15,1 odsto (2,59 miliona) dok je premija neživotnih osiguranja pala 4,7 odsto (3,64 miliona) u odnosu na 2019. godinu. Obavezno osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila i dalje je bilo dominantno, sa 38,5 odsto učešća u ukupnoj tržišnoj premiji”, rekao je Andrijašević.

Pozitivni trendovi u poslovanju su nastavljeni i u ovoj godini. Prema podacima ANO, osiguravači su za sedam mjeseci ove godine od premije sakupili 58,3 miliona što je 3,6 miliona (6,5 odsto) više u odnosu na isti period lani. Premije neživotnog osiguranja veće su za 3,3 miliona (7,5 odsto) eura, a životnih osiguranja za 222 hiljade (2,2 odsto).

Andrijašević je kazao da su najviši za sedam mjeseci rasle premije obaveznog osiguranja od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila, za 1,5 miliona eura, ili sedam odsto.

Otvaranje granica i obnova avio-saobraćaja u ovoj godini doprinijela je rastu osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe vazduhoplova, uvođenjem u saobraćaj aviona nove crnogorske kompanije, od čega je za sedam mjeseci sakupljeno 555 hiljada eura, dok su premije za osiguranje od posljedica nezgode veće za 448 hiljada.

Andrijašević kaže da su u ovoj godini rasle i ostale vrste neživotnih osiguranja – imovine, odgovornosti za štetu i kredita.

“Premija osiguranja života je rasla u odnosu na uporedni period prethodne godine za 233 hiljade (2,5 odsto)”, rekao je Andrijašević.

Korona proizvodi

Pojavom pandemije, životna osiguranja su dobila na značaju, a osiguravači kako bi se prilagodili situaciji proširili su ponudu. Tako je Unika, u okviru putnog zdravstvenog osiguranja ponudila paket za kovid pokriće koji uključuje medicinski pregled ovlašćenog ljekara i testiranje u slučaju ispoljavanja simptoma infekcije koronavirusom, pružanje hitne medicinske pomoći, nabavke ljekova u vanbolničkom liječenju za slučaj potvrđene infekcije, bolničko liječenje i medicinski transport.

Neki su, poput Lovćen osiguranja, korigovali postojeće pakete, dodavanjem odgovarajuće klauzule na polisi u vezi sa troškovima liječenja koji su nastali zbog koronavirusa. Uslov da su ovi troškovi pokriveni je da su nastali tokom putovanja ili boravka u zemljama u kojima je proglašena epidemija izazvana virusom. Maksimalna obaveza osiguravača za neophodne troškove liječenja ograničena je na 5.000 eura. Nijesu pokriveni troškovi za preventivno testiranje na koronavirus i troškovi boravka u karantinskoj izolaciji.

Osiguravači u razgovoru za “Vijesti” su kazali da im je najveći izazov u pandemiji predstavljala organizacija rada zaposlenih i prilagođavanje na nove načine komunikacije sa klijentima zbog ograničenja u radu poslovnica. Zbog toga su smanjili direktnu komunikaciju sa klijentima i uveli digitalne servise (e-plaćanje premije osiguranja, onlajn produženje osiguranja, onlajn prijava šteta). Onlajn komunikaciju sa klijentima nastavili su, ocjenjujući da će biti korisna i kada pandemija prođe.

Prodaja pala i zbog smanjenog broja turista

Direktor prodaje Sava osiguranja Zoran Savić kaže da se pandemija odrazila na sve aspekte poslovanja – na prodaju osiguranja, isplatu šteta, pa i na procese rada i organizaciju.

Zoran Savić

On je objasnio da je uvođenje vanrednih mjera sa ciljem sprečavanja širenja infekcije, ograničenje kretanja i samoizolacija stanovništva, dovela do potpune ili djelimične obustave rada pojedinih firmi, kao i prevoza robe i usluga pa je smanjeno interesovanje i potreba za određenom vrstom osiguranja.

“Zabilježen je drastičan pad prodaje novih vozila, a bio je obustavljen i rad većeg broja rentakar društava u Crnoj Gori, pa je tražnja i za kasko osiguranje bila značajno smanjena. Pad tražnje evidentiran je i kod osiguranja transporta i drugih oblika povezanih sa turizmom”, istakao je Savić.

On očekuje ove godine povećanje bruto premije iz turističke privrede.

“To dijelom zavisi od toga kakva će biti sezona u Crnoj Gori. Zbog smanjenog broja turista, prošle godine direktan uticaj krize osjetio se kod prodaje osiguranja gostiju hotela i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za strance, dok je zbog smanjene mogućnosti putovanja u inostranstvo došlo do pada prodaje putničkog zdravstvenog osiguranja. Pad se osjetio i u prodaji osiguranja putnika, kao i osiguranja robe”, istakao je Savić.

Ograničavanje prelaska granica prošle godine je, kažu i u kompaniji Unika, dovelo do značajnog pada premije zdravstvenog osiguranja stranaca i putnog zdravstvenog osiguranja.

“Kao i u svim sferama ekonomije, uticaj turističke sezone se odrazio i na sektor osiguranja kroz manju premiju za hotelske goste, manji broj zaposlenih u toku 2020. godine, što je uticalo na nešto nižu premiju kolektivnog osiguranja od nezgode. Otvaranjem granica i popuštanjem restrikcija ova dva proizvoda se polako vraćaju na nivo iz prethodnih godina, odnosno prije pojave koronavirusa”, ocijenili su u Unika osiguranju.

Andrijašević je kazao da uprkos dobrim pokazateljima poslovanja, zbog i dalje aktuelne pandemije, teško je predvidjeti kojim intenzitetom će ukupno ekonomsko i socijalno okruženje uticati na tržište.

“Dešavanja iz nekih prethodnih perioda ukazuju da se ekonomska kriza na sektor osiguranja odražava sa zakašnjenjem, od jedne do tri godine. Međutim, što je tržište razvijenije, posljedice krize će biti veće. U uslovima tržišta zemalja našeg regiona, u kojima dominiraju obavezna osiguranja, posljedice krize na sektor osiguranja bi trebalo da budu blaže”, zaključio je Andrijašević.

Rast graničnog osiguranja

Izvršni direktor Nacionalnog biroa osiguravača Boris Šaban za “Vijesti” je kazao da je sadašnje stanje na tržištu osiguranje povoljnije nego prošle godine, jer nije bilo zaključavanja, što je olakšalo obavljanje privrednih aktivnosti.

“Vjerujem da će najavljeni pozitivni rezultati aktuelne turističke sezone potpomognuti ovaj pozitivan trend. Rezultati za prvih sedam mjeseci pokazuju rast u odnosu na isti period prošle godine, pa možemo reći da je tržište osiguranje stabilno i bez većih oscilacija.

On je ocijenio da je očekivano došlo do značajnijeg rasta polisa graničnog osiguranje od 103,38 odsto, dok prošle godine zbog zaključavanja skoro da i nije bilo prelazaka preko granice. Ovu vrstu osiguranja plaćaju oni koji nemaju zeleni karton i zaključuje se za vrijeme boravka u Crnoj Gori, na najmanje 15 dana.

Šaban kaže i da je uporedo sa rastom premije došlo do porasta broja isplaćenih šteta, pa je za šest mjeseci ove godine riješeno 6.112 slučajeva u iznosu od 7,08 miliona eura. Tokom 2020. godine riješeno je 5.412 slučajeva štete, u iznosu od 5,9 miliona eura.


Besparica vodila i ka otkupu polisa


U Grawe osiguranju su kazali da sve tarife koje se odnose na osiguranje života koje nude u Crnoj Gori imaju pokriće od pandemije, odnosno gubitka života zbog nje.

“Tokom pandemije ostali smo pri istim uslovima u smislu prijema novih klijenata u osiguranju i pokrića pandemije, pa nismo imali potrebu da uvodimo neki novi proizvod, odnosno, tarifu”, kazao je šef odjeljena prodaje u Grawe osiguranju Miloš Mitrović.

Industrija osiguranja pojavom pandemije bila je izložena značajnom potencijalnom šoku, ali, kako naglašava Mitrović, životno osiguranje dobilo je na značaju što potvrđuje podatak da je prošle godine premija životnih osiguranja porasla za 15,1 odsto.

Mitrović je rekao da je pandemija uticala na poslovanje u broju zaključenih novih ugovora, ali da su zadovoljni rezultatima.

Na pitanje da li su zabilježili povećani broj zahtjeva za otkup polisa, on je kazao da klijente čiji ugovori dospiju u probleme sa redovnim izmirivanjem premije pokušavaju da sačuvaju nudeći smanjenje premije, promjenu načina plaćanja, kapitalizaciju ugovora (mirovanje) ako su se za to stekli uslovi.

“Prilikom kapitalizacije, život osiguranika osiguran je na manju osiguranu sumu od ugovorene, ali je polisa aktivna, pripisuje se dobit i isplaćuje se nakon isteka ugovora, odnosno ista se može reaktivirati u određenom periodu.Trudićemo se da i u ovoj godini, kvalitetnom brigom o postojećim klijentima održimo broj raskinutih ugovora na što nižem nivou, što nam je do sada polazilo za rukom”, kazao je Mitrović.


Korekcija ugovora da bi se smanjili troškovi


“Proizvodi koji su najosjetljivi na prihode građana, kao što su osiguranje stambenih objekata i kasko osiguranje vozila bilježili su smanjenu tražnju. Naši klijenti su pod pritiskom da smanje troškove bili prinuđeni da revidiraju postojeće ugovore, a naročito dobrovoljna osiguranja”, istakli su u Lovćen osiguranju.

Iz Lovćen osiguranja su kazali da se ove godine poslovanje vraća lagano u standardne okvire, ali je još rano za donošenje zaključaka o ukupnim efektima, s obzirom na to da je sezona u toku, a situacija sa daljim razvojem pandemije je neizvjesna.

No Comments

Post A Comment