Zaposli se i ispričaj priču (eng. Employ RE population and tell the full story) – finansirao ga je Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU)

Istražujem za M(e)NE I EU! (eng. Investigate for ME and EU!) –  finansirala ga Evropska unija


Novinarsko istraživanje i kampanja: žene za izbor(e), žene za demokratiju (eng. Journalistic investigation and campaign: Women for Election(s), Women for Democracy)  – 
finansirala ga Vlade Kraljevine Holandije


Naš PLAC (PLAniranje Cementiranja) – Podgorica (eng. Our PLACE (PLAnning the Cementing) – Podgorica – 
projekat finansira Evropska unija, kroz sub-granting projekta  “Smjestimo korupciju u muzej” koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO)


Media investigations: Stop 2 READ (REGIONAL ENVIRONMENTAL ACTS OF DEVASTATION) 
– EU projekat


Za Bezbjedno i Zdravo Radno Okruzenje! (eng. For Safe and Healthy Working Environment!) 
– EU projekat


Professional media for investigative and evidence based reporting – 
finansira ga Ambasada SAD u Podgorici