2020 – Osnaživanje RE zajednice za pristup tržištu rada – Empowering RE population to access the labor marketkofinansiran od strane Evropske unije i Vlade Crne Gore

2020 – Investigative journalism on EnvironMEntal issues, with citizens’ engagement – Istraživačko novinarstvo, ekološke teME, učešće građana/kifinansiran od strane EU

2020 – Reporting Diversity Network 2.0 – finansiran od strane EU, nosilac projekta Media Diversity Institute

2019 – Politička zastupljenost žena iz manjinskih naroda na nacionalnom i lokalnom nivou – Political representation of women from minority groups on national and local level –  finansiran od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava;

2019 – Za slobodno izvještavanje – Medijska podrška zviždačima u Crnoj Gori – Free to report – Media support to whistleblowers in Montenegro  – finasira NED, nosilac projekta Center for  the Study of Democray and Governance

2019 – Zdravi i sigurni u privatnim i stranim preduzećima / Healthy and safe in private and foreign companies finansira Vlada Crne Gore, Ministarstvo rada i socijalnog staranja 

2019 2021 Unapređivanje kvaliteta vijesti i nezavisnog novinarstva na Zapadnom Balkanu i u Turskoj / Strengthening Quality News and Independent Journalism in the Western Balkans and Turkey finansira Evropska unija (EU)

2019   Tranziciona pravda i ratni zlocini u Crnoj Gori – istina ili izazov? / Transitional justice and War Crimes in Montenegro – truth or dare? – finansira EU, nosilac projekta RECOM 

 

2019 – Kako se troši nas budžet? – (Ne) Javna potrošnja u Crnoj Gori / How is our budget spent? – (Non) Public spending in Montenegro – finansiran od EU, kroz sub-granting projekta ,,Money watch – civilno društvo, čuvar budžeta”, nosilac projekta Institut alternativa (IA)

 

2018 – Istraživanja i medijska kampanja: Prava žena i rad u Crnoj Gori / Investigative research and media campaign: Women Rights & Work in Montenegro – finansiran od strane Vlade Kraljevine Holandije

 

2018 –  Profesionalni mediji za istraživanje zasnovano na dokazima / Professional media for investigative and evidence based reporting – finansiran od strane Ambasade SAD

 

2018 –  Za Bezbjedno i Zdravo Radno Okruženje! / For Safe and Healthy Working Environment! –

finansiran od strane EU, kroz sub– granting projekta ,,Increasing capacities and strengthening the role of the regional CSOS for improvement of the labor conditions and dialogue with public institutions”, nosilac projekta Balcan OSH mreža

 

2018 – Medijska istraživanja Stop 2 READ (regionalnim ekološkim aktima devastacije) / Media investigations: Stop 2 READ (REGIONAL ENVIRONMENTAL ACTS OF DEVASTATION) – finansiran od strane EU

 

2018  – Naš PLAC (PLAniranje Cementiranja) – Podgorica / Our PLACE (PLAnning the Cementing) – Podgorica – finansiran od strane EU, kroz sub-granting projekta ,,Smjestimo korupciju u muzej”, nosilac projekta Centar za građansko obrazovanje (CGO)

 

2017 –  Istražujem za M(e)NE I EU! / Investigate for ME and EU! – finansiran od strane EU

 

2017   Zaposli se i ispričaj priču / Employ RE population and tell the full story – finansiran od strane EU, preko  Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija Crne Gore (CFCU)

  

2017 – Trgovina ljudima- Ima li nade za žrtve? / Human trafficking -Is there any hope for victims? – finansiran od strane Jyllands-Postens Fond, Danska

 

2016 – Novinarsko istraživanje i kampanja: žene za izbor(e), žene za demokratiju / Journalistic investigation and campaign: Women for Election(s), Women for Democracy – finansiran od strane Vlade Kraljevine Holandije

 

2016 – Istraživanja i debate / Investigations and Debates – finansiran od strane Ambasade SAD

 

2015 – Misli lokalno- djeluj lokalno / Think Locally- Act Locally – finansiran od strane EU, nosilac projekta Centar za građansko obrazovanje (CGO)

 

2015 – Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži! / Civil Society for Good Governance: To serve and merit! – finansiran od strane EU, nosilac projekta Institut alternativa (IA)

 

2015 –  Jačanje vladavine prava i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala / Strengthening the Rule of Law and Combating Corruption and Organized Crime – finansiran od strane Ambasade SAD

 

2015 – Zaglušujuća tišina / The Deafening Silence – finansiran od strane Ambasade SR Njemačke