-Kako se troši nas budžet? –  (Ne) Javna potrošnja u Crnoj Gori/ How is our budget spent?  (Non) Public spending in Montenegro finansiran od strane Evropske unije (EU), kroz sub-granting projekta ,,Money watch civilno društvo, čuvar budžeta”, koji realizuje Institut alternativa (IA)

 

Profesionalni mediji za istraživanje zasnovano na dokazima/ Professional media for investigative and evidence based reporting – finansiran od strane Ambasade SAD

 

Za Bezbjedno i Zdravo Radno Okruženje!/ For Safe and Healthy Working Environment!

finansiran od strane EU, kroz sub– granting projekta ,,Increasing capacities and strengthening the role of the regional CSOS for improvement of the labor conditions and dialogue with public institutions”, koji realizuje Balcan OSH mreža

 

-Medijska istraživanja Stop 2 READ (regionalnim ekološkim aktima devastacije)/ Media investigations: Stop 2 READ (REGIONAL ENVIRONMENTAL ACTS OF DEVASTATION) – finansiran od strane EU

 

Naš PLAC (PLAniranje Cementiranja) – Podgorica/ Our PLACE (PLAnning the Cementing) – Podgorica – finansiran od strane EU, kroz sub-granting projekta ,,Smjestimo korupciju u muzej” koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO)

 

Istražujem za M(e)NE I EU!/ Investigate for ME and EU! – finansiran od strane EU

 

Zaposli se i ispričaj priču/ Employ RE population and tell the full story – finansiran od strane EU, preko  Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija Crne Gore (CFCU)

 

– Istraživanja i medijska kampanja: Prava žena i rad u Crnoj Gori/ Investigative research and media campaign: Women Rights & Work in Montenegro – finansiran od strane Vlade Kraljevine Holandije

 

-Trgovina ljudima- Ima li nade za žrtve?/ Human trafficking -Is there any hope for victims? –    finansiran od strane Jyllands-Postens Fond, Danska

 

-Novinarsko istraživanje i kampanja: žene za izbor(e), žene za demokratiju/ Journalistic investigation and campaign: Women for Election(s), Women for Democracy – finansiran od strane Vlade Kraljevine Holandije

 

-Istraživanja i debate/ Investigations and Debates – finansiran od strane Ambasade SAD

 

-Misli lokalno- djeluj lokalno/ Think Locally- Act Locally – finansiran od strane EU, koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO)

 

 

-Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!/ Civil Society for Good Governance: To serve and merit! – finansiran od strane EU, koji realizuje Institut alternativa (IA)

 

– Jačanje vladavine prava i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala/ Strengthening the Rule of Law and Combating Corruption and Organized Crime – finansiran od strane Ambasade SAD

 

– Zaglušujuća tišina/ The Deafening Silence – finansiran od strane Ambasade SR Njemačke