Sa okruglog stola „Žene u Crnoj Gori i tržište rada – pristup, uslovi i zaštita“: Žene diskriminisane i na tržištu rada

I na tržištu rada žene su diskriminisane posebno zbog pola, materinstva i trudnoće, sistem ne štiti žene koje ostanu trudne, a zapošljene su na određeno vrijeme, ženama su manje dostupni dobro plaćeni poslovi i dalje je prisutna razlika u zaradama žena i muškaraca i to za 13,9 odsto u korist muškaraca.

To su, između ostalog, zaključci sa konferencije „Žene u Crnoj Gori i tržište rada- pristup, uslovi i zaštita“.

Neke od preporuka koje je istakla urednica „Monitora“ Milena Perović Korać su da je neophodno insistirati na izmjenama zakona kako bi institucije zaštitile žene koje planiraju materinstvo, te da mediji imaju važnu ulogu u procesu osvješćivanja javnosti o značaju ravopravnosti žena u svim oblastima.

Na okruglom stolu se moglo čuti da ni novim Zakonom o radu nije predviđena zaštita od otkaza trudnica zapošljenih na određeno vrijeme, te da se novim Zakonom o fondu PIO ukida pravo roditeljima djece sa posebnim potrebama da odu u penziju nakon 20 godina radnog staža.

„Crnoj Gori će trebati još mnogo vremena da žene budu ravnopravne…Dok se deklarativno zalaže za evropske vrijednosti, vladajuća elita drži monopole u svim oblastima, pa i u domenu ženskih ljudskih prava“, ocijenila je predsjednica Centra za istraživačko novinarstvo CIN CG Milka Tadić Mijović.

Predstavnica Udruženja roditelja Kristina Mihajlović izrazila je zabrinutost što trudnice ni novim zakonom neće biti zaštićene.

„To je najslabija karika, ne možemo pričati o zaštiti žena ili rodnoj ravnopravnosti bez toga“, zaključila je ona.

Advokatica Jovana Pavlović je istakla da bi sudovi  morali u većoj mjeri da shvate diskriminaciju i mobing, te da prepoznaju prava žena koje dobiju otkaz zbog trudnoće. 

Dodala je da praksa govori suprotno od zakonskih normi- da u gotovo svakom postupku trudne žene treba da dokažu da su diskriminisane, umjesto da teret dokazivanja bude na poslodavcu.

„Drugi problem je i dokazivanje mobinga, gdje u praksi teret dokazivanja opet nije na poslodavcu, već na ženama“, navela je ona, ističući da je do sada samo u šest postupaka dokazan mobing, od čega je u četiri slučaja žrtva bila žena, a u dva muškarac.

Direktorica Sigurne ženske kuće Ljiljana Raičević je istakla da je značajno baviti se i time zbog čega se ženama koje su žrtve porodičnog nasilja nude samo poslovi čistačice i slični poslovi koji su malo plaćeni.

Novinarka Duška Pejović je istakla da i dio medija širi predrasude i stereotipe o ženskim pravima, te da je neophodno temama pristupati analitički i koristeći rodno senzitivan jezik.

Projekat Istraživanje i medijska kampanja: Ženska prava/radna prava je realizovao CIN CG u partnerstvu sa nedjeljnikom Monitor, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije.

No Comments

Post A Comment