Ustavni sud odbacio doplatne karte – „Parking servis“ priprema nove dvojbene propise

Ustavni sud Crne Gore odlučio je da plaćanje doplatne karte od 20 eura zbog neplaćenog parkiranja, nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Iz podgoričkog „Parking servisa“ zato najvaljuju da će  kazne za neplaćeni parking uskoro početi da se naplaćuju prekršajnim nalogom. Štoviše, napominju da kazne pri tom neće biti ništa manje od dosadašnjih.

Problem naplate parkinga mogao bi se ponovno naći  na stolu suda – prekršajnog i ustavnog. Podgorički advokati već pripremaju „šablon“ za žalbe na ovakav predlog naplate komunalne usluge.

Advokat Duško Jovović  tvrdi da građani neće baš  “morati” da plate prekršajni nalog. Naime, građanin po prijemu prekršajnog naloga ima osam dana da odluči  hoće li da plati kaznu ili  da podnese zahtjev za sudsko odlučivanje.
Uz napomenu da građanin ima pravo žalbe Sudu za prekršaje, Jovović dodaje da Parking servis, tvrdnjom da će građani “morati” da plate, prejudicira ishod postupka.
Hipotetički, ako građanin i ostavi svoj automobil na parkingu, a sms-om ne plati parking, pred sudom će gradskim vlastima objasniti zbog čega nije platio.
Jovović kaže da građanin može da nadležnom organu jednostavno reći da nema mobilni telefon. Jer po zakonu nije ni dužan da ga ima. Pa sve i da ga ima – mobilni telefon po Ustavu Crne Gore nije sredstvo plaćanja.
“Mobilni telefon je sredstvo komunikacije, a ne plaćanja”, istakao je Jovović dodavši da građani, osim što plaćaju parking, pritom plaćaju i obaveznu proviziju na promet nekome ko nije ovlašćen da se bavi parking servisom. Jovović se slaže da plaćanje parkinga nije sporno, ali je pitanje kako će komunalno preduzeće urediti način plaćanja koje se u tri podgoričke zone sada isključivo naplaćuje sms-om. Time se, usput, nekome pribavlja i ekstra profit za uslugu koja se ne može zaobići.

Naplata parkiranja je regionalni problem

I u susjednoj Hrvatskoj se naplata parkinga, na veselje vozača, svako malo nađe pred Ustavnim sudom. Počelo je  ukidanjem ugovornih kazni za neplaćeno parkiranje.

U Hrvatskoj je Ustavni sud pošao od preispitivanja opšteg pravnog karaktera djelatnosti vezane uz parkiranje i uređenja naplate korištenog parking mjesta. Zaključeno je da se ovdje radi o vrsti komunalne usluge.  To znači da lokalna samouprava ne može da bude oslobođena obaveze da kod pružanja takve usluge  poštuje opšta pravila obligacionog prava. Njih mora uvažavati kod propisivanja opštih uslova ugovora o korišćenju parkinga. A ta pravila u Hrvatskoj ne dozvoljavaju da se za novčane obaveze ugovaraju kazne.

Kad su pale kazne, komunalna preduzeća su uvela dnevne parking karte, kao zamjenu za kaznu. Pa je i to proglašeno neustavnim jer su novčani iznosi bili nesrazmjerni cijeni sata parkinga. Na kraju je dneva karta bila sporna i zato što neplaćanje ili prekoračenje plaćenog vremena ne znači automatski da je vozač najmeravao da baš cijeli dan ostavi svoje vozilo na parkingu. Hrvatske ustavne sudije smatraju da je za ovakvo stanje kriv zakonodavac koji je dugo vremena zanemarivao ovo pitanje.

Ni u Srbiji neplaćeni parking nije prekršaj

Pravo na naplatu kazne  u Srbiji imaju državni organi kojima je zakonom povjereno to ovlašćenje, ali ne grad, opština ili njihova preduzeća na osnovu svoje odluke. Ustavni sud Srbije je još 12.05.2011. proglasio da je gradska (opštinska) odluka o plaćanju doplatne karte -kazne na zoniranom parkingu protivzakonita i da se obustavi izdavanje doplatnih karti. Parkiranje je, doduše, regulisano Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima (ZOBS). Ali, kaznenim odredbama ZOBS-a nije predviđen prekršaj za neplaćanje usluge parkiranja u tačno određenom periodu niti je moguće po drugim opštim aktima klasifikovati doplatnu kartu kao prekršaj. Neplaćanje parkiranja nije klasifikovano kao djelo u krivičnom zakonu, niti kao prekršaj u prekršajnom zakonu.

Ana Komatina

No Comments

Post A Comment