Zaključci sa tribine “Planiranje protiv grada”

Poštovani,

Zahvaljujemo se svima koji su ispratili i učestvovali u tribini Planiranje protiv gradakoju su organizovali Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) i udruženje arhitekata KANA/ko ako ne arhitekt, u okviru projekta  „Naš PLAC (PLAniranje Cementiranja)“. Knjižara je bila tijesna da okupi sve zainteresovane, a građani i priznati stručnjaci iz oblasti arhitekture, urbanizma i građevinarstva, kao i novinari aktivno su diskutovali o problemu urbanističkog planiranja i odnosa prema javnom prostoru i kulturnim dobrima. Još jednom je izostalo aktivno učešće predstavnika institucija.

Neki od zaključaka sa sinoćnjeg događaja su sljedeći:

– Gradske strukture, ministarstva i ostale relevantne institucije uprave moraju da pokažu posvećenost javnom interesu u procesu planiranja. Vrijedni objekti i predjeli se moraju čuvati za cjelokupno društvo;

– Učešće građana za sada je suštinski nepostojeće i svodi se na sprječavanje realizacije loših planova u fazi njihovog izvođenja. To mora da se promijeni – alata za uključivanje građana u proces ima mnogo, razvili su ih drugi gradovi širom svijeta, samo ih treba iskreno, posvećeno i stručno primjenjivati;

– Urbanistički planovi su uglavnom loše napisani, a njihovi tekstualni djelovi mahom kopirani iz već postojećih planova. Često su djelovi plana međusobno neusaglašeni i kontradiktorni, što doprinosi utisku traljavo urađenog posla i otežava stručan razgovor na ovu temu. I ovo se mora promijeniti.

Detaljnije o ovom događaju možete pročitati na linku:

http://www.cin-cg.me/projekat-nas-plac-tribina-planiranje-protiv-grada/

Ukoliko niste bili u mogućnosti da dođete, preporučujemo vam da pogledate publikacije koje su rezultat istraživanja na projektu:

Planiranje protiv grada: Kako su javni prostori i kulturna baština žrtvovani privatnim interesima povlašćene manjine, autori Vujošević, M., Dragović, S., Rabrenović, J., Draganić, R.

http://www.cin-cg.me/wp-content/uploads/2018/10/CIN-KANA-final2310-1.pdf

Sva moć je na jednom mjestu: zakon o planiranju prostora i iugradnji objekata – analiza zakona, urednik Šćekić, S.

http://www.cin-cg.me/wp-content/uploads/2018/10/CIN-Publikacija-prostorno-planiranje-final.pdf

Inspekcijski nadzor – izvještaj: uređenje prostora – izgradnja objekata, urednik Šćekić, S.

http://www.cin-cg.me/wp-content/uploads/2018/10/CIN-Izvjestaj-inspekcije-urbanizam-finalno.pdf

Nadamo se da će proces planiranja u budućnosti biti mnogo bolji i kvalitetniji za sve građane. Pratite i dalje naše aktivnosti i učestvujte u donošenju odluka koje se tiču vas.

Srdačan pozdrav,

Tim CIN-CG i KANA

No Comments

Post A Comment