Anketa o govoru mržnje

Anketa sa studentima/kinjama Fakulteta političkih nauka i Pravnog fakulteta o tome da li je i koliko govor mržnje prisutan u javnosti, koje oblike prepoznaju, koje primjere su posebno zapazili, kao i šta treba uraditi da govor mržnje nestane iz javnog prostora.

Anketa je dio projekta Reporting Diversity Network 2.0 koji se bavi temama govora mržnje u medijima.

Autorka: Jelena Kavarić

 

No Comments

Post A Comment