DOKUMENTACIJA o poslovanju firme “E-Gambling Montenegro”, koju je pribavio CIN-CG

Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) objavljuje svu dokumentaciju prikupljenu tokom istraživanja o poslovanju firme “E-Gambling Montenegro”. Radi se o dokumentaciji pribavljenoj, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Zakona o privrednim društvima, od nadležnih državnih organa – Poreske uprave, Uprave za igre na sreću, Uprave za inspekcijske poslove…

E-Gambling Montenegro 1 (0-20)

E-Gambling Montenegro 2 (21-31)

Statut E-Gambling Montenegro

Zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli

Dostava podataka Upravi za spriječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Ugovor o poslovnoj i tehničkoj saradnji

Sertifikat E-Gamblinga i prateća dokumenta

Ugovori o menadžment i finansijskoj saradnji

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment