KOLIKO STVARNO IMA IMOVINE PETAR IVANOVIĆ: Ima li ministar dvojnika?

Osoba koja se predstavila kao vlasnik gotovo 40.000 kvadrata zemlje u podgoričkom naselju Doljani tražila je od gradskih službi promjenu Prostornog urbanističkog plana (PUP), kako bi se tu moglo prerađivati grožđe i proizvoditi vino.
Taj zahtjev, u obliku primjedbe na PUP, je prihvaćen.
Problem je što vlasnik imovine, upisane u primjedbi, u trenutku podnošenja zahtjeva nije bio živ.
Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG), prema podacima sa sajta Uprave za nekretnine, utvrdio je da je vlasnik imovine upisane u spornom dokumentu pokojni Milan Ivanović, otac ministra poljoprivrede Petra Ivanovića.
Ipak, na njemu se nalazi potpis ministra Ivanovića – kao vlasnika – njegov broj mobilnog telefona i adresa.
Ta primjedba na nacrt PUP-a u podgoričkom Sekretarijatu za urbanizam i uređenje prostora zavedena je 7. novembra 2013. godine.

Primjedba zavedena u Sekretarijatu za urbanizam

Primjedba zavedena u Sekretarijatu za urbanizam

U tom službenom dokumentu Ivanović ili neko drugi u njegovo ime tvrdi da je vlasnik imovine u Doljanima od ukupno 39.539 kvadrata.
Na pitanje zbog čega Komisiji za sprječavanje sukoba interesa nije prijavio nepokretnosti za koje je Sekretarijatu tvrdio da su njegove, Ivanović tvrdi da je neko njegov potpis falsifikovao i da on gradskom Sekretarijatu nije poslao taj dokument.

Primjedbom je, Ivanović ili neko ko se služi njegovim imenom, tražio da se za njegove nepokretnosti, koje je naveo pod brojevima parcela, “izdaju preciznije smjernice, koje bi omogućile da se nakon usvajanja PUP-a izdaju Urbanističko tehnički uslovi i da se planira sva infrastrukturna mreža (elektroenergetska, vodovodna, kanalizaciona…)”.
Sve to, kako piše, traži se zbog plana da na tim parcelama izgradi objekat, koji bi bio u funkciji prerade grožđa i proizvodnje vina. Od ukupno 16 parcela, koje je ministar ili njegov “dvojnik” naveo kao svoje, 15 ih se ne vode na njega već na njegovog pokojnog oca Milana, dok se samo 130 kvadrata vode na braću Mirka i Milovana Ivanovića.

“Nije mi poznato da sam bilo šta izjavio Sekretarijatu”
“Nije mi poznato da sam 7. novembra 2013. izjavio bilo šta Sekretarijatu za urbanizam, uređenje prostora i zaštitu životne, te Vas ljubazno molim da mi dostavite izjavu koju pominjete”, odgovorio je Ivanović, dodavši da je Komisiji prijavio cjelokupnu imovinu.
Naglasio je i da ne razumije kako može biti upisan kao vlasnik nečega što nije njegovo vlasništvo.
Posljednje četiri godine ministar poljoprivrede je Komisiji prijavljivao da posjeduje nepokretnu imovinu od ukupno 5.304 kvadrata (stan u Kotoru, zemljište u Trebesinu i kuću i imanje u Doljanima).
Da je njegov potpis falsifikovan, ministar je rekao nakon što su novinari CIN-a proslijedili spornu primjedbu na nacrt PUP-a.

“Zahvaljujem na fajlu koji ste poslali. Nije mi poznat ovaj predmet, kao što mi je očigledno da potpis na papiru nije moj. Stoga ostajem kod svojih odgovora da sam Komisiji prijavio cjelokupnu imovinu čiji sam vlasnik”, rekao je on.

Faksimil potpisa ministra Ivanovića, na jednom od ugovora ministarstva

Faksimil potpisa ministra Ivanovića, na jednom od ugovora ministarstva

Ipak, Ivanović nije htio odgovoriti na pitanje da li će podnijeti krivičnu prijavu protiv osobe koja je navodno zloupotrijebila njegove i lične podatke njegove porodice i navodno falsifikovala potpis.
Ministar, takođe, nije rekao hoće li tražiti da krivično odgovaraju službenici Glavnog grada, koji su na predmetnu primjedbu otisnuli zavodni pečat Sekretarijata za urbanizam i cijeli predmet procesuirali ne provjeravajući vjerodostojnost podataka o vlasništvu nad zemljištem.
Umjesto odgovora novinarki CIN-a rekao je da bi trebala da mu se izvini zbog uznemiravanja.Kada se imovina ministra, upisana u zvaničnim katastarskim podacima, sabere sa imovinom koja se vodi na njegovog oca, a koja je upisana u spornoj primjedbi, dobija se cifra od ukupno 43.825 m2.
Ukoliko se pravna država uhvati ovog slučaja i utvrdi da je Ivanović ipak potpisao primjedbu i da je stvarni vlasnik svih navedenih parcela, to bi značilo da Komisiji za utvrđivanje konflikta interesa godinama nije prijavljivao čak 38.521 kvadrata.

Komisija ne kažnjava ministra
Javni funkcioneri dužni  su prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa da navedu pune i tačne podatke o svojoj imovini. Takođe, dužni su i da u slučaju promjene podataka iz Izvještaja, koji se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 eura, to prijave Komisiji u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.
Ako to ne naprave ili ako ih uhvate da to nisu napravili, funkcionerima slijedi kazna koja se u pravilu kreće od 300 do 1.500 eura.
Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore je krajem aprila ove godine otkrio je da Ivanović Komisiji u februaru nije dostavio tačne podatke ni o imovini svoje supruge Olivije.
Ivanović je tada u telefonskom razgovoru potvrdio da Komisiji nije prijavio svu imovinu svoje žene. Tvrdio je da nije znao da je okončan postupak prenosa vlasništva nad dvoiposobanim stanom (76 m2) i nestambenim prostorom (13 m2), koji su u Podgorici pripali njegovoj supruzi održajem, a koji su se ranije vodili na njenu majku.
Iako ga neznanje ne oslobađa krivice, Komisija do danas nije saopštila da je Ivanovića kaznila za ovaj prekršaj.

Vinograd i parcele, koje se zvanično u katastru vode na ministrovog oca

Vinograd i parcele porodice Ivanović u podgoričkom naselju Doljani

Godišnji prihod od vinograda hiljadu eura

Ivanović je u svom imovinskom kartonu prijavio Komisiji za sprečavanje
sukoba interesa da je lani od vinogradarstva zarađivao 1.000 eura
godišnje.
Prema katastarskim  podacima Uprave za nekretnine, ministar je
vlasnik oko 4.000 kvadrata u katastarskoj opštini Doljani, koje je stekao poklonom.
Piše da posjeduje porodičnu, jednospratnu kuću od 120 kvadrata i pomoćni objekat od 42 metra kvadratna u tom podgoričkom naselju.

Obrađivač uvažio  primjedbu

Obrađivač Prostorno urbanističkog plana pozitivno je odgovorio na zahtjev – primjedbu – Petra Ivanovića ili njegovog dvojnika. Na zahtjeve ministra poljoprivrede iz novembra 2013. godine obrađivač je odgovorio da se područja nalaze van generalnog urbanističkog rješenja: “Prema PUP-u na ovom području su planirane površine sa pretežnom namjenom: građevinsko zemljište – površina naselja. PUP je predvidio izradu LSL (lokalna studija lokacije) za ovo područje, te je potrebno ponoviti inicijativu tokom njegove izrade”.

Imovina u podgoričkom naselju Doljani, navedena u primjedbi Foto: Google

Imovina u podgoričkom naselju Doljani, navedena u primjedbi Foto: Google

Vladimir Otašević i Ana Komatina

No Comments

Post A Comment