KORUPCIJA NA LOKALNOM NIVOU: Slučaj kružnog puta u Lipcima, cijene dignute u nebo

Opština Kotor je svom Komunalnom preduzeću platila značajno više nego što je realno za hortikulturno uređenje kružnog puta na Jadranskoj magistrali u Lipcima. Projekat je završen u proljeće 2014.U međuvremenu, od skupo plaćenog zelenila na raskrnici gotovo da više ništa nije ostalo. Jedan dio prije skoro tri godine posađenih biljaka, propao je zbog suše i neodržavanja, a ostatak je pokraden.

Rekonstrukcija do tada problematične raskrsnice koja je pretvorena u kružni tok rađena je od 2013. Projekat su zajedno realizovali Direkcija za saobraćaj Vlade Crne Gore i Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora.

Za građevinske radove prva je izdvojila oko 270 hiljada eura, dok je druga za instalaciju rasvjete i hortikulturno uređenje nove raskrnice investirala ukupno 61.403,69 eura.

Od iznosa koji su platili Kotorani, 39.829,49 eura je uplaćeno kotorskom preduzeću „Spinel“ za izgradju javne rasvjete na raskrnici dok je njeno pejsažno i hortikulturno uređenje koje je obavilo Javno preduzće „Komunalno“ Kotor, koštalo čak 20.670,30 eura, kako stoji u odgovoru koje je Centar za građansko obrazovanje (CGO) dobio od nadležnih službi Opštine Kotor.

Direktor JKP Kotor Zoran Mrdak nakon više puta ponovljenog insistiranja CGO da ih upozna sa svim detajima i specifikacijom troškova za radove koje je ta firma izvela na pejsažnom i hortikulturnom uređenju raskrnice u Lipcma, odgovorio je da im je opštinska Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, tražila da daju ponudu na osnovu već ranije urađenog projekta za taj posao.

Projekat je inače, uradila diplomirana inženjerka hortikulture Tatjana Krstović iz Tivta, koja je rukovodilac Službe gradskog zelenila tivatskog Komunalnog preduzeća.

Na zahtjev investitora – Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, JKP Kotor je uradilo dvije varijante rješenja pejsažnog uređenja kružnog toga, pri čemu se za varijantu „B“ koja je na kraju i odabrana, koristilo riješenje koje je manje zahtjevno u pogledu potrebe navodnavanja posađenih biljaka.

Tako je prema predračunu, trebalo da bude posađeno ukupno 2.020 komada laprantusa, 507 komada opuncia, šest sadnica agave, po tri komada juke, oleandera i palmi vrste washingtonia, te jedna dva metra visoka sadnica primorskog bora.

Konačni račun, koji je JKP Kotor 30.maja 2014. dostavilo Direkciji za uređenje i izgradnju, iznosio je 20.670,30 eura, iako je posađeno čak 185 sadnica laprantusa manje od prvobitno planiranih.

U dopisu CGO-u, direktor JKP Zoran Mrdak tvrdi da je u skladu sa time faktura kasnije korigovana i umanjena za oko 1.300 eura, te poslata na naplatu Direkciji. Direktor te opštinske ustanove Ivo Magud međutim, decidan je da je JKP-u uplaćeno prvobitno ugovorenih 20.670,30 eura.

Iz Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora Centru za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) je saopšteno da je ponuda opštinskog Komunalnog preduzeća za posao pejsažnog uređenja nove raskrsnice u Lipcima, bila najpovoljnija i da je to jedini razlog zašto su se odlučili da njima povjere taj posao.

U odgovoru na naša pitanja, kazali su da su ponude poslali još i preduzeća „Mondo Verde“ d.o.o. Kotor u iznosu od 20.985,84 eura, odnosno „Ekoplant“ d.o.o. Podgorica u iznosu od 23.619,40 eura. Sve tri ponude, pored biljaka, obuhvatale su i preostali neophodni materija- zemlju, đubrivo, kamene oblutke….

Zanimljivo je međutim da je jedna od firmi koje su prije dvije godine učestvovale na javnom pozivu kotorske Direkcije, CIN-CG-u na apsolutno identičnu specifikaciju traženog biljnog materijala i radova koje je 2014. obavilo JKP Kotor, ovih dana dostavilo značajno nižu ponudu.

Kotorski „Mondo Verde“ sve to (uključujući i kompletnu količinu laprantusa koju JKP Kotor nije posadilo prije dvije godine) nudi za 15.871 euro, sa PDV-om.

lipci

Zašto rasadi plaćeni znatno skuplje

Iz kotorskom Komunalnog preduzeća nisu odgovorili na pitanja koja im je CIN-CG upoutuo vezano za posao pejsažnog uređenja kružnog toka u Lipcima.

Za pretpostaviti je međutim, da je sadni materijal koji je ta firma iskoristila za hortikulturno uređenje te javne površine, porijeklom iz sopstvene proizvodnje JKP – njihovog rasadnika u Kavču.

Iako u ponudi koju je Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora prihvatila, nigdje nije navedena pojedinačna cijena sadnica po vrsti tražene biljke (već je JKP dao ukupnu cijenu koja obuhvata biljku i radove za njenu sadnju), poredeći te iznose sa cijenama sadnog materijala koje je CIN-CG dobio u nekoliko crnogorskih rasadnika, ispada da je Opština Kotor prilično skuplje platila biljke sopstvenog Komunalnog preduzeća.

Naime, u strukturi ponude koju je CIN-CG dobio od „Mondo Verdea“, na vrijednost fizičkih radova na sadnji bilja, odnosi se samo 15 odsto od ukupne vrijednosti sadnog materijala, dok daljih između četiri i pet posto, iznose troškovi zemlje i đubriva. Imajući u vidu tu računicu, ispada da recimo, sadnica laprantusa kod JKP Kotor košta 5,6 eura – znatno više nego kod „Mondo Verdea“ (3,8 eura) ili vrtnog centra „Kalia“ gdje sadnica te biljke košta samo 1,95 eura.

JKP Kotor je jednu sadnicu palmi vrste washingtonia svom osnivaču Opštini Kotor naplatio čak 456 eura, dok palma iste vrste i iste veličine kod „Modno Verdea“ košta 360, a u „Kaliji“ samo 220 eura.

Iako nije za direktno poređenje, JKP Tivat svom osnivaču – Oopštini Tivat sadnju palmi slične veličine, ali druge vrste (kanarska datula) naplaćuje samo 44 eura! Sadnicu juke JKP Kotor je osnivaču naplatila čak 115 eura, čak četiri i po puta skuplje nego što ta biljka košta u „Kaliji“ (25,5 eura), odnosno 1,6 puta skuplje nego u „Mondo Verdeu“ gdje juka košta 70 eura.

Kaktus vrste agava JKP je 2014. Opštini Kotor za raskrsnicu u Lipcima prodavalo za skoro 173 eura, dok ta biljka u „Mondo Verdeu“ danas košta 130, a u „Kaliji“ sadnica iste biljke duplo manje veličine košta samo 21,5 eura.

I za struju dali više

Na pozivu Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora od 16. februara 2013. za dostavljenje ponuda šoping metodom za izvođenje radova na osvjetljenju novoizgrađene raskrnice u Lipcima, kao najpovoljnija je odabrana ponuda preduzeća „Buster“ d.o.o. iz Podgorice u iznosu od 36.796,54 eura.

Ugovor za izvođenje radova međutim, 16.aprila sklopljen je sa drugorangiranim ponuđačem, preduzećem „Spinel“ d.o.o. Kotor čija je ponuda bila skuplja za oko 3,5 hiljada eura. Iz Direkcije za uređenje i izgradnnu Kotora odgovaraju da je sve bilo u skladu sa zakonom.

Kako prvorangirani, najpovoljni ponuđač ,,Buster“ doo Podgorica, izabran Odlukom

br.02-889 od 04.03.2013.g. nije dostavio potpisan Ugovor u predviđenom zakonskom roku, a isti mu je dostavljen na potpisivanje 19.03.2013.godine, naručilac je u skladu sa Zakonom zaključio Ugovor sa drugorangiranim ponuđačem ,,Spinel“ doo Kotor dana 18.04.2013.godine, iz razloga što razlika u cijeni nije bila veća od 10% u odnosu na prvobitno izabranu ponudu.”- kazao je CIN-CG-u direktor te opštinske ustanove, Ivo Magud.

Siniša LUKOVIĆ

logo

No Comments

Post A Comment