ODLAŽE SE DODJELA EU NAGRADA U CRNOJ GORI

Dodjela EU nagrada za istrazivačko novinarstvo za Crnu Goru odlaže se za jesen. Odluka je, uz saglasnost Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, donijeta zbog situacije izazvane COVID-19. Do sada je stiglo više prijava na konkurs i sve te aplikacije će biti ocjenivane od strane nezavisnog međunarodnog žirija. Međutim, zbog prilika sa COVID-19, na jesen ćemo dati jos jednu šansu i drugim novinarima/kama koji/e se do sada nijesu konkurisali/e da se prijave sa istraživačkim radovima, objavljenim u 2019. godini. Blagovremeno ćemo informisati javnost o dodatnom konkursu.

EU nagrade se realizuju u okviru projekta “Unapređivanje kvaliteta vijesti i nezavisnog novinarstva na Zapadnom Balkanu i u Turskoj”, podržanog od strane Evropske unije. Projekat ima za cilj promovisanje izvanrednih dostignuća istraživačkih novinara/ki, kao i poboljšanje vidljivosti kvalitetnog istraživačkog novinarstva u zemljama Zapadnog Balkana i Turske. Prva nagrada iznosi 5.000 eura, druga 3.000, a treća 2.000. Podsjećamo da su, po istom projektu, prošle godine u Crnoj Gori dodjeljene EU nagrade za istraživačke radove objavljene u 2018. godini. Planirano je da se i naredne godine objavi konkurs za istraživačka novinarska dostignuća objavljena 2020. godine.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na sljedeći email: assistantcincg@gmail.com

No Comments

Post A Comment