POČELA REALIZACIJA PROJEKTA: ,, OSNAŽENO CIVILNO DRUŠTVO U BORBI PROTIV DEVASTACIJE PROSTORA I ZAŠTIĆENIH PODRUČJA“

Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG), u partnerstvu sa NVO Expeditio, počeo je 11. juna 2021. godine sa realizacijom jednogodišnjeg projekta Osnaženo civilno društvo u borbi protiv devastacije prostora i zaštićenih područja

Cilj projekta je poboljšati proces planiranja, zaštititi kulturnu baštinu i životnu sredinu, ali i motivisati stručnjake/kinje i građane/ke da se uključe u proces planiranja prostora uz podršku civilnih organizacija i medija, čime bi se znatno smanjila devastacija kulturnih dobara i prirode. Projekat će poseban akcenat staviti na Boku.

Predviđeno je da se održi obuka za novinare/ke, sprovede i objavi više dubinskih istraživanja i tekstova, kao i uradi analiza ključnih problema koji ugrožavaju status Boke kotorske na Listi zaštićenih područja UNESCO-a i izradi studija. Nalazi analize biće predstavljeni kroz publikaciju i dokumentarni film, a na kraju implementacije projekta biće organizovana i konferencija u okviru koje će biti predstavljeni ključni rezultati do kojih se došlo nakon višemjesečnih istraživanja.

Projekt finasira Evropska unija, posredstvom Centra za građansko obrazovanje (CGO).

No Comments

Post A Comment